หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
สท0023.3/ว2256 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น Local Sufficiency School : LSS  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว2252 กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว2251 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉฉริยะ Empowering Strategy Professionals S-Pro : Smart City Workshop  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว837 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว834 รายงานสถานการณ์และการประเมินศักยภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2561  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/6292 การประชุมคณะทำงานเพื่อถอดบทเรียนและปรับปรุงคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น Local Sufficiency School : LSS  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว835 การมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุโขทัย  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว2225 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ/เท้า/ปาก/ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว832 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว826 การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สนง.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว825 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท 0023.2/2226 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 11  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1049
 
 
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 


WWW.SISATCITY.GO.TH
 
 
 
 
  NAX Solution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
GOOGLE MAP  
 
สายตรงปลัด
โทร.089-707-6063
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เลขที่ 333 หมู่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 โทร : 055-679-198-9
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
จำนวนผู้เข้าชม 2,690,004 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-548-7693