หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากน้ำ   ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.57-007 สายลานตากข้าว บ้านวังตาเลน หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   17 ต.ค. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศรีคีรีมาศ   รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   17 ต.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ป่ากุมเกาะ   รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ   17 ต.ค. 2561 1
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บ้านป้อม   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญชู ขำทุ่ง หมู่ที่ 3 บ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   17 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังน้ำขาว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561   17 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ศรีสัชนาลัย   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยเรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   17 ต.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ในเมือง   ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่องกำหนดการตรวจรับงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล(ไม่ม่ไหล่มีทาง) ซอยมิตรภาพ ๓ หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลในเมือง   17 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ในเมือง   ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่องกำหนดการตรวจรับงานปรับปรุงพื้นที่ (ที่ดินเทศบาล) หมู่ที่๓ และหมู่ที่๘ เทศบาลตำบลในเมือง   17 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ป่ากุมเกาะ   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)   17 ต.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา   รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   17 ต.ค. 2561 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1280