เครื่องประดับเงิน-ทอง สุโขทัย
 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีสัชนาลัย
 
 

 

 

 
 
 16-19 พ.ย..61 ขอเชิญชมการเห่เรือทางน้ำ ประเพณีออกพรรษา ณ วัดตลื่งชัน ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 
        
 
 
 
รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยเรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ [ 17 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 12 
       
 
สท0023.3/ว1651 1-ข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.3/ว1651 2-ข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.3/ว1651 3-ข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.3/ว1650 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 12 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.4/ว4455 แจ้งแนวทางการขอทำความตกลงกรณีำม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ได้ [ 9 พ.ย. 2561 ]     
สท0023.4/ว4454 ขอให้แสดงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา [ 9 พ.ย. 2561 ]     
สท 0023.3/ว 4457 1-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปร [ 9 พ.ย. 2561 ]     
สท 0023.3/ว 4457 2-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปร [ 9 พ.ย. 2561 ]     
สท 0023.3/ว 4457 3-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปร [ 9 พ.ย. 2561 ]     
สท 0023.3/ว 4458 เฉพาะ อ.ศรีสัชนาลัย/ทม.ศรีสัชนาลัย การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหา [ 9 พ.ย. 2561 ]     


          
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
สอบถามเรื่อง งานที่ประกาศรับสมัคร เจ้าห้าที่เกษตร ที่ไหนครับ (12 มิ.ย. 2560)    อ่าน 347  ตอบ 0  
รับโอน บุคลากร ไหมค่ะ (2 มี.ค. 2560)    อ่าน 1164  ตอบ 1  
       


 
อบต.หนองตูม รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน ตุล [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านสวน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองทางวัว ม.3 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีส [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.วังตะคร้อ ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเม [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ย่านยาว ประเมิน ITA [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองยาง ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองยาง ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายซอยนางนวล หม [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 25 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป้อม โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.เกาะตาเลี้ยง โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ย่านยาว ขอรายชื่อผู้ใหญ่บ้าน+กำนันของตำบลย่านยาว (11 พ.ย. 2561)    อ่าน 741  ตอบ 1
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.เมืองเก่า สอบถามเรื่องตำแหน่งนิติกรครับ (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ไทยชนะศึก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (2 พ.ย. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.กลางดง แผนที่ชุมชน (1 พ.ย. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 1
อบต.ไทยชนะศึก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 25  ตอบ 0
                 
 
 
 
 
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว3640  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3647  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3645  [ 12 พ.ย. 2561 ]
แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว37  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3617 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3608 [เอกสารแนบ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3618  [ 9 พ.ย. 2561 ]
       
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2554