เครื่องประดับเงิน-ทอง สุโขทัย
 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีสัชนาลัย
 
 

 

 

 
 
 20 ก.ค.61 ขอเชิญร่วมถวายเทียนนำจำพรรษา วัดในเขตเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ค่ะ
 
        
 
 
 
ประชาสัมพันะธ์ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 12 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกค [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกค [ 10 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
       
 
สท0023.3/ว1000 ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังงานสร้างฐานสุขให้คนไทย [ 19 ก.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว2730 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 25 [ 19 ก.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว2756 1-ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ [ 19 ก.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว2756 2-ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ [ 19 ก.ค. 2561 ]     
สท0023.5/ว2726 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำ [ 19 ก.ค. 2561 ]     
สท0023.5/ว2725 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้ส [ 19 ก.ค. 2561 ]     
สท0023.5/ว2724 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน [ 19 ก.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว2733 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด [ 19 ก.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว997 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 [ 19 ก.ค. 2561 ]     
สท0023.3/ว996 การจัดทำแผนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560 - 2564 [ 19 ก.ค. 2561 ]     


          
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 เม.ย. 2561)    อ่าน 78  ตอบ 0  
สอบถามเรื่อง งานที่ประกาศรับสมัคร เจ้าห้าที่เกษตร ที่ไหนครับ (12 มิ.ย. 2560)    อ่าน 317  ตอบ 0  
       


 
อบต.วังทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้าง [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีนคร ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ๑๐๐% ประเภท พาสเจอร์ไรส์ รสจืด [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีนคร ประกาศ อบต.ศรีนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทม.สวรรคโลก (20ก.ค.61)เทศบาลเมืองสวรรคโลก เร่งดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ซ.8 เด่นพิชัย [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
ทต.ในเมือง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ในเมือง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ในเมือง โครงการค่ายวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรกลาง รายงานผลการประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับผึ้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศพด.อบต.ทับผึ้ง จำนวน 53 รายก [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก เว็บไซต์ (ทดลอง) ทม.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2561)    อ่าน 171  ตอบ 13
อบต.ทับผึ้ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ก.ค. 2561)    อ่าน 56  ตอบ 5
อบต.ไทยชนะศึก อยากให้ตำบลไทยชนะศึกเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 259  ตอบ 8
อบต.ดงเดือย เว็บไซต์ อบต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ก.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ทับผึ้ง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ดงเดือย เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (11 ก.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบกฏหมายที่ใช้ในกิจการสภา (10 ก.ค. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 1
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (6 ก.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.วังไม้ขอน ปัญหาขยะและวิธีแก้ปัญหา (25 มิ.ย. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
                 
 
 
 
 
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/516  [ 19 ก.ค. 2561 ]
การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/2221  [ 19 ก.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 19 ก.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว125  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว124  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด กพส. มท 0810.3/ว3905  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2197  [ 17 ก.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2206  [ 17 ก.ค. 2561 ]
       
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2554