เครื่องประดับเงิน-ทอง สุโขทัย
 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีสัชนาลัย
 
 

 

 

 
 
 12 มกราคม 2562 ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท
 
        
 
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม [ 4 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปร [ 17 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก [ 17 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
       
 
สท 0023.4/ว 101 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ [ 17 ม.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว241 การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมส [ 17 ม.ค. 2562 ]     
สท0023.3/558 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2561 [ 17 ม.ค. 2562 ]     
โน๊ตทวงงาน แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ห้องน้ำสะอาดและปลอดภัย [ 16 ม.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว240 เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 ม.ค. 2562 ]     
สท0023.1/ว233 การจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]     
สท0023.1/ว234 การมอบหมายจัดชุดการแสดงและดนตรีพื้นบ้าน ในการจัดกิจกรรม ลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้พ่อขุนฯ [ 16 ม.ค. 2562 ]     
สท0023.2/ว230 ขอหารือการดำเนินการตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2561 [ 16 ม.ค. 2562 ]     
สท0023.2/ว231 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญประจำปีง [ 16 ม.ค. 2562 ]     
สท0023.2/ว229 หารือการจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2562 ]     


          
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
เว็บไซต์ "เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย" เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ม.ค. 2562)    อ่าน 10491  ตอบ 17  
สอบถามเรื่อง งานที่ประกาศรับสมัคร เจ้าห้าที่เกษตร ที่ไหนครับ (12 มิ.ย. 2560)    อ่าน 374  ตอบ 0  
       


 
อบต.นครเดิฐ เข้าร่วมขบวนมหกรรมอาหาร ลานโคนม ชิมข้าวหอม หมากม่วง หมากอ้อยหวาน ย้อนวันวานของดี [ 20 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นครเดิฐ โครงการ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี๒๕๖๒ [ 19 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.นครเดิฐ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.นครเดิฐ โครงการส่งเสริมให้ความรู้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาน2562 [ 19 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ทับผึ้ง งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช [ 19 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ทับผึ้ง งานวันเด็กแห่งชาติ [ 19 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ไทยชนะศึก ร่วมกิจกรรมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 18 มกราคม 2562 [ 19 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.นครเดิฐ โครงการ รนรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" สุโขทัย เมืองสะอาด [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.นครเดิฐ โรงเรียนผู้สูงอายุ กืจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ EP.2 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.นครเดิฐ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ถนนชำรุด (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 73  ตอบ 4
อบต.ไกรกลาง น้ำหมู่ที่ 1 (10 ม.ค. 2562)    อ่าน 499  ตอบ 1
อบต.หนองกลับ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ม.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.บ้านหลุม  เว็บไซต์ อบต.บ้านหลุม อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ม.ค. 2562)    อ่าน 4991  ตอบ 4
ทม.ศรีสัชนาลัย เว็บไซต์ "เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย" เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ม.ค. 2562)    อ่าน 10491  ตอบ 17
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 467  ตอบ 0
อบต.ทับผึ้ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 ธ.ค. 2561)    อ่าน 853  ตอบ 20
ทม.สวรรคโลก เว็บไซต์ ทม.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ธ.ค. 2561)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (12 ธ.ค. 2561)    อ่าน 73  ตอบ 1
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 47  ตอบ 0
                 
 
 
 
 
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
       
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2554